Archív

Archív pro ‘software’ Kategorie

Inicializace USB disku

Pokud potřebujete využít pokročilejší funkce routeru, nemůže vnitřní paměť stačit, proto je třeba připojit větší USB disk, naformátovat jej a přimět router, aby jej připojil následně po každém restartu.

1. Vypněte router, zasuňte USB disk do routeru a zapněte router.

2. Ve webovém rozhraní routeru povolte službu TELNET – System setup – Services -Enable telnet access: YES

3. Přihlaste se z příkazové řádky telnetem do routeru, např. pomocí programu PuTTY ,přihlašovací údaje jsou shodné jako do webového rozhraní routeru, kde 192.168.1.1 je IP adresa našeho routeru.

4. Ověřte, zda systém rozpoznal náš připojený USB disk příkazem df

Pokud je disk funkční vrátí systém podobný výpis:

Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3008 3008 0 100% /
/dev/discs/disc0/part1 15752188 66220 15685968 0% /tmp/mnt/disc0_1

Vidíte tedy, že USB disk je připojen v /tmp/mnt/disc1_1 a to je důležité, můžete tedy pokračovat dále:

1. Odpojte USB disk:

umount /tmp/mnt/disc0_1/

Pokud disk využívají nějaké procesy, systém vrátí:

umount: /tmp/mnt/disc1_1: Device or resource busy

Ukončete všechny běžící procesy a znovu odpojte disk: killall stupid-ftpd a
umount /tmp/harddisk/

2. Nyní je USB disk připraven k naformátování. Disk naformátujte v routeru. 1. díl na souborový systém EXT3 o velikosti 15.500MB a druhý oddíl, těsně navazující na souborový systém LINUXSWAP.

Zadejte tedy následující sekvenci příkazů:
fdisk /dev/discs/disc0/disc <enter> d <enter> 1 <enter> (postup odstranění oddílů případně opakujte podle jejich počtu, dokud příkaz d nevrátí:
„No partition is defined yet!“)

n <enter> p <enter> 1 <enter> <enter> +15500M <enter> n < enter >
p <enter> 2 <enter> <enter> <enter> t <enter> 1 <enter> 83 <enter> t <enter> 2 <enter> 82 <enter> w < enter >

Ověřte příkazem fdisk -l <enter>, zda máte vytvořené potřebné oddíly – výpis by měl vypadat následovně:

Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 16.1 GB, 16131293184 bytes
25 heads, 25 sectors/track, 50410 cylinders
Units = cylinders of 625 * 512 = 320000 bytes

Device Boot Start End Blocks Id Systém
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 48439 15137175 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 48440 50410 615937+ 82 Linux swap

Dalším krokem bude zadání těchto příkazů pro naformátování oddílů:

mke2fs -j /dev/discs/disc0/part1 <enter> mkswap /dev/discs/disc0/part2 <enter> reboot < enter >

Po restartu připojte disky: mount /dev/discs/disc0/part1 /opt <enter> swapon /dev/discs/disc0/part2 <enter> a ověřte: df <enter>

Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3008 3008 0 100% /
/dev/discs/disc0/part1 14899524 131228 14011440 1% /tmp/mnt/disc0_1
/dev/discs/disc0/part1 14899524 131228 14011440 1% /opt

Případně ověřte volné místo na discích příkazem free <enter>

total used free shared buffers
Mem: 30324 14060 16264 0 1664
Swap: 524276 0 524276
Total: 554600 14060 540540


PuTTY – pokročilý telnet klient – http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Konnrétně byl použit USB flash disk Kingston DT Mini Slim 16GB, cena 568 Kč bez DPH

Categories: Linux návody, software Tags: